Kik vagyunk - A Sáfárság Munkacsoport bemutatkozik

Tudta azt, hogy a Bibliában többször van szó a pénzről és anyagiakról, mint a hitről vagy az imádságról? Hogy lehet ez?

Azért, mert az anyagiakhoz való viszonyulásunk erősen befolyásolja az Istennel való kapcsolatunkat. Ezért fontos, hogy az anyagiakkal jól bánjunk, de a sáfárság ennél jóval többet jelent.

A Sáfárság legfontosabb alapelve, hogy minden Istené, és mi, mint sáfárok (számadótiszt, gazdatiszt, intéző, menedzser), nem birtokoljuk mindazt, amivel rendekezünk (idő. anyagiak), hanem használatra kaptuk azokat és jó felhasználásukkal majd egyszer el kell számolnunk Urunk és Mennyei Gazdánk előtt. A konferencia csokorba fog olyan témákat, mint az, hogy minden Istené, tanít a munkáról, becsületességről, hűségről, adakozásról, a misszió támogatásáról, az adósságról, a gyermekeink pénzügyi neveléséről, az időbeosztásról, örök értékekről, mindezt a Biblia tanításait alapul véve.

Az első "A Sáfárság öröme" című konferenciára 2001. október 11-14. között került sor, amelynek során William és Nancy Chandler, valamint Donald Schultz, a Pioneer Global Partnerships munkatársai voltak az előadók.

A résztvevők csapata a konferenciát követően elhatározta, hogy együtt maradva megalakítja a Sáfárság Munkacsoportot és célul tűzik ki, hogy a konferencián kapottakat továbbadják a magyar keresztényeknek. Felismerték azt, hogy a konferencia jól összefog olyan témákat, amelyekre a magyar hívőknek égető szüksége van. A konferencián felvett előadásokat alapul véve a konferenciát követően a Sáfárság Munkacsoport tagjai tovább bővítették és adaptálták a rendelkezésre álló anyagot, hogy bibliai alapokon maradva még inkább alkalmas legyen a sáfársági elvek magyarországi tanítására.

A Munkacsoport 2005-ben lépett be a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) tagjainak sorába, ahol önálló hálózattá vált.

Alapelveinket röviden az alábbi táblázat foglalja össze:

  Szegénység Bővölködés Sáfárság
A tulajdon gonosz jár nekem felelősség
Dolgozom hogy az alapszükségeim be legyenek töltve meggazdagodjak szolgáljam Krisztust
Az igaz keresztények szegények gazdagok hűségesek
Az istentelenek gazdagok szegények hűtlenek
Adakozom mert muszáj hogy még kapjak mert szeretem Istent
Úgy költöm a pénzt hogy félek és nincs örömöm gondtalanul és fogyasztói társadalmi szemlélettel imádságos szívvel és felelősen

 Néhány adat rólunk

 • Születési idő: 2001. október 14.
 • Születési hely: Érd
 • Elhívásunk: a bibliai sáfársági alapelveket tanítani a magyar hívőknek határon innen és túl.

Tagjaink

 • Kapocs Attila (a Munkacsoport vezetője)
 • id. Kovács Géza
 • Kovács Zoltán
 • Antal László
 • Durkó Albert
 • Horváth István
 • Orsovai Dezső
 • dr. Szűcs Zoltán
 • Piszter Emil

 

Debreceni János
Durkó Albert
Horváth István
id. Kovács Géza
Kovács Zoltán
Lázár Zoltán
Pető Albert
Piszter Emil